Familie-opstellingen – sessies waarbij andere deelnemers jouw familieleden representeren of 1-op-1 sessies met een coach – zijn ‘hot’. En dat is heel begrijpelijk. De afgelopen jaren is er een groeiend bewustzijn van de impact van intergenerationeel trauma. Ook snappen steeds meer mensen hoe sterk de invoed op de conditionering is van het gezin van herkomst.

Een opstelling is altijd een bijzondere ervaring. Het blijft verbazingwekkend hoe vreemden zonder enige kennis van waar jij vandaan komt jou een spiegel kunnen voorhouden en nieuwe inzichten geven. En zeker kan een opstelling een helende uitwerking hebben.

Maar een opstelling is helaas vaak niet voldoende om (onbewuste) negatieve overtuigingen en de gedragspatronen die daaruit voortkomen te veranderen. Waar dat wel mee lukt is Wingwave EMDR, de EMDR-variant waar ik sinds 2016 mee werk.

Na het overlijden van mijn moeder in 2019 ben ik mij gaan verdiepen in het fenomeen ‘familiesteem’ en systemisch werk. Ik las boeken erover en volgde de opleidingen systemisch coachen en tafelopstellingen. Ik raakte gefascineerd en al snel drong tot mij door dat Wingwave een techniek is, waarmee je familie-systemische invloeden aan de oppervlakte kunt brengen en verwerken. Na deze realisatie ben ik in mijn Wingwave sessies steeds gerichter gaan werken met systemische thema’s.

Het gaat dan met name om thema’s als:

  • niet goed genoeg zijn
  • er niet mogen zijn
  • er niet bij horen
  • onveilig voelen
  • een te grote gerichtheid op anderen (jezelf kwijt zijn)
  • gevoelens van existentiele eenzaamheid
  • niet gelukkig of succesvol mogen zijn
  • gevolgen van een ‘schuldig’ familiesysteem (iemand uit jouw familie heeft een niet- familielid al dan niet bewust schade berokkend)

Clienten zijn vaak enorm verbaasd over hoe sterk de invloed vanuit hun familiesysteem is en hoe trauma van generatie op generatie wordt overgedragen. Totdat er iemand uit het systeem op staat en besluit dat deze overdracht moet stoppen en met zichzelf aan de slag gaat.

Is je nieuwsgierigheid gewekt? Je bent welkom!