Klachtenregeling

Vrijer Leven

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) aan hen stelt. Deze wet regelt dat je als client van een zorgverlener eenvoudig een klacht moet kunnen indienen en feedback geven op de zorg die je ontvangt. Ook mijn praktijk werkt volgens de eisen van de Wkkgz.

De Wkkgz geeft drie stappen aan die je kunt doorlopen als je
niet tevreden bent over de ontvangen zorg:

  1. In eerste instantie maak je je klacht kenbaar aan je behandelaar – aan mij dus – zodat we kunnen proberen om tot een oplossing te komen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.
  2. Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen, dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging, VIV Nederland. Zij schakelen een  klachtenfunctionaris in, die bemiddelt tussen jou en mij.
  3. Als de bemiddelingspoging door de klachtenfunctionaris niet slaagt, kun je je klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Informatie over o.m. de procedure vind je op de website van Camcoop.