Wat is stress?

Er zijn verschillende soorten definities van stress. Een is dat stress een vorm van spanning is die in het lichaam waarneembaar is. Een tweede gaat uit van stress als een automatische reactie van lichaam en geest op ‘gevaar’ die een reeks fysiologische processen in gang zet. Nog een andere stelt dat stress een onbalans is tussen je veerkracht – je geestelijke en lichamelijke vitaliteit – en wat het leven van jou vergt.  Deze laatste definitie geeft ook meteen aan hoe je kunt werken aan het verminderen van stress: je kunt je vitaliteit verbeteren, en/of je kunt werken aan het verminderen van het aantal bronnen van stress in jouw leven.