Werkwijze

Misschien heb jij zelf een helder beeld van wat jij nodig hebt. Je hebt bijvoorbeeld vooral lichamelijke klachten die voor jouw gevoel een duidelijk verband hebben met jouw werk, je lichaamshouding, een chronische aandoening of een ongeluk. Dan ligt body stress release voor de hand. Of je wilt aan de slag met het verminderen van de hoeveelheid stress in jouw leven. Dan is stress counseling, al dan niet gecombineerd met Wingwave, een goed idee. Word je vooral belemmerd door (een) hardnekkige negatieve overtuiging(en) of terugkerende angst(en)? Met Wingwave reken je over het algemeen in drie tot vijf sessies hiermee af. Voel je je uitgeput, uit balans of is stress ’the story of your life’? Dan biedt het Neuro 4 Profiel concrete aanknopingspunten om jouw vitaliteit en functioneren te verbeteren.

Individueel advies

Weet je niet zo goed waar je beginnen moet? Maak dan een afspraak voor een  adviesgesprek. Dan bekijken we samen hoe het met jouw veerkracht is, wat jou strest en hoe we daarin verbetering kunnen krijgen. Dit is met name een goed idee als je last hebt van terugkerende stressgerelateerde klachten/burnout gevoelig bent. Na het gesprek doe ik je een voorstel voor een op jou en jouw situatie toegesneden aanpak.

Eigen verantwoordelijkheid

In mijn praktijk ben jij als cliënt leidend. Jij geeft aan waar jij behoefte aan hebt. Ik adviseer je daarbij naar beste vermogen. Bij coaching houd ik je waar nodig een spiegel voor. Ik ga ervan uit dat je begrijpt dat werken met een coach of therapeut geen ‘quick fix’ is. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt in het leven.

Vertrouwen

Als coach en therapeut werk ik vanuit mijn persoonlijke waarden.

Autonomie. Mijn doel is dat je het ‘zoveel mogelijk zelf kunt doen’. Hiervoor stimuleer ik je om je te verdiepen in informatie die van belang kan zijn voor jouw gezondheid. Want jij kent jezelf het beste en kunt inschatten of iets voor jou werkt.

Ruimdenkend. Ik vind niets vreemd en (ver)oordeel niet. Er is geen tweede jij en dus kan een ander onmogelijk precies ervaren wat jij ervaart.

Vrijheid. Jij bepaalt zelf wat je wel of niet met mij deelt. En voelt mijn ondersteuning voor jou niet goed, dan ben je uiteraard vrij de behandeling te staken.

Integriteit. Ik probeer je naar beste vermogen te helpen en houd je niet nodeloos vast. Wat je met mij deelt blijft tussen ons.