Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) aan hen stelt. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Mocht je niet tevreden zijn over mijn sessies of consulten, dan hoop ik dat je dat in eerste instantie bij mij aangeeft, zodat ik kan kijken of we er samen uitkomen. Mocht dat niet naar jouw tevredenheid lukken, dan kun je een klacht indienen bij mijn branchevereniging, VIV Nederland. Informatie over de klachtenprocedure vind je op www.vivnederland.nl